Potešenie z výberu.

We are

TEKMAR predstavuje súlad moderného, aktívneho spôsobu života a zdravej výživy. Každý produkt, spojený s logom TEKMAR, prináša kvalitu, inovatívnosť a originalitu. Je výsledkom vízie priniesť spotrebiteľovi komplex benefitov a zároveň výrobok bohatý svojim obsahom a chuťou. Mnohé z nich sa už stali oceňovanými TOP produktmi v segmente.

misky-trojica.webp

We offer

Už 25 rokov tvoríme produkty v duchu trendov zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Pre každého, kto chce viac a každému, kto potrebuje viac. Viaceré z nich sa stali najlepšie hodnotenými produktmi v rámci svojej kategórie.

sirup-tien.webp
med.webp

We build

Naše produkty staviame dôsledne na výskume a technologickom vývoji.

zelena-miska.webp
cervena-miska.webp

We care

V úzkej spolupráci s vedeckými partnermi kontinuálne vyvíjame originálne výrobky s obsahom nutrične významných látok, ktoré sa vďaka svojej vysokej kvalite, vyváženosti a širokej škále príchutí stávajú neoddeliteľnou súčasťou dňa aktívnych ľudí.

Vieme, ako vyrobiť najlepšiu tyčinku a chceme ju svojim klientom ponúknuť s úctou a pokorou. Všetko v súlade s princípmi udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

tycinka.webp
vlocky.webp

Want to join our team

Potrebujeme nových kolegov s vášňou a odhodlaním.


kurkuma.webp

Prinášame do života ľudí pridanú hodnotu.

Sme výrobná spoločnosť pôsobiaca v odvetví potravinárstva so zameraním na udržateľný vývoj, výrobu a distribúciu life style funkčných potravín prostredníctvom distribútorov, obchodných sietí, nezávislých obchodných partnerov alebo priamo spotrebiteľovi prostredníctvom digitálnych obchodných platforiem.

História

TEKMAR je príbeh o vášni, odhodlaní a raste. To nás posunulo od troch zakladateľov a dobrého nápadu v roku 1996 k tomu, aby sme sa v roku 2022 stali spoločnosťou s viac ako 80 zamestnancami a zákazníkmi na 32 svetových trhoch.

lyzicka.webp
1996
Tekmar bol založený v meste Nitra / Slovensko
1997
Otvárame závod na výrobu müsli tyčiniek
2001
Rozširujeme výrobu o jogurtový program a balenie cereálnych zmesí
2002
Stávame sa členmi asociácie plma Amsterdam
2003
Predstavujeme prvé funkčné tyčinky v programe green line a protein program
2009
Kolaudujeme náš nový, moderný výrobný a distribučný areál v Lužiankach
2010
Kapacita výroby je rozšírená na 20 mil. kusov ročne
rozširujeme výrobu o dražovanie orechov, ovocia a cereálií

Na trh uvádzame tyčinky pre farmáciu
2011
Rozširujeme výrobu o výrobu vločiek
2012
Otvárame think think Tekmar centrum
2013
Rozširujeme areál o nové logistické centrum
rozširujeme výrobu na 36 mil. kusov tyčiniek ročne
2014
Kolaudujeme nový priestor think think tekmar centrum aj s vývojovým laboratóriom
2017
Rozhodnutie o zmene vlastníckej štruktúry
2018
Tekmar sa stáva rodinnou firmou
2022
Rozširujeme výrobu o sypané funkčné a športové výrobky
vstupujeme do segmentu šport a fitness s produktovými radami sypaných zmesí

Vízia a hodnoty

Stať sa rozpoznávanou značkou, ktorej hlavnou ambíciou je tvorba a výroba významných produktov s pridanou hodnotou a to najmä v segmente funkčných tyčiniek. Udržať a neustále vylepšovať 25 rokov budované miesto medzi najlepšími a vytvárať stabilné zázemie pre svoje pracovné tímy na rôznych pozíciách.

Ako stabilný, inovatívny výrobca s DNA pre vedu a výskum vo výžive, významne rozvíjať potenciál ponuky funkčných potravín.

Plníme želania na tyčinky

Už od založenia je našou výhodou silné vedecké a výskumné zázemie vo výžive a potravinárskej výrobe. Vyplýva zo vzdelania a profesných skúseností nášho zakladateľa a celého TEKMAR vedeckého tímu. Naše vedomosti aj naďalej nadobúdame a aplikujeme v oblasti tvorby receptúr. Tým neustále a precízne vyvíjame pridanú hodnotu produktu v portfóliu a zabezpečujeme napĺňanie nášho prečo.
Tvorba a výroba produktov s pridanou hodnotou je naša hlavná ambícia.

Naše základné hodnoty sú:

 • Zodpovednosť
 • Odvaha
 • Udržateľnosť
ryzove-vlocky.webp
cervena-miska.webp

Výskum a vývoj

Naše R&D monitoruje medzinárodný výskum, aby zákazníkom ponúklo tie najlepšie funkčné potraviny. V spolupráci s našími produktovými vývojármi identifikuje potenciálne zložky a kombinuje ich do vysoko kvalitných produktov.

Naše produkty staviame na vede RESCHERS FOOD INOVATION

Regulačné zásady

TEKMAR vyberá suroviny a prísady na základe dokumentácie preukazujúcej súlad s našími štandardami kvality, ako aj s prísnymi regulačnými požiadavkami. Všetkým našim zákazníkom odporúčame pestrú stravu a dodržiavanie diétnych a stravovacích odporúčaní autorít. Ak niekto nekonzumuje odporúčané množstvo skupín potravín, je dobrou radou užívať doplnok stravy, ktorý pokryje široké spektrum vitamínov, minerálov a výživových látok, ktoré naše telo nevyhnutne potrebuje. TEKMAR ponúka produkty obsahujúce dôležité živiny.

Štúdie efektu

TEKMAR ponúka výrobky so spoľahlivým štúdiom účinku. Naše R&D v spolupráci s nezávislými odbornými autoritami schvaľuje všetky tvrdenia a štúdie týkajúce sa nových produktov, aby bola zabezpečená ich kvalita. Všetky naše produkty sú podložené vedou a všetky naše tvrdenia sú v súlade s nariadeniami EÚ o výživových a zdravotných tvrdeniach. Spojením znalostí výskumného a vývojového tímu, so stanoviskami odborníkov v oblasti právnych záležitostí a rozvoja podnikania, sú dodržané všetky právne a vedecké požiadavky: od nápadu po produkt, počas výrobného procesu, označovania a marketingu hotového produktu. Keď vyberáme suroviny a prísady, robíme to v súlade našich noriem kvality a príslušných regulačných noriem.

cervena-miska.webp
maziar.webp gulicky.webp

Naše zásady

TEKMAR vyberá suroviny a prísady na základe dôkazov, ktoré preukazujú ich súlad s našími štandardmi kvality, ako aj s príslušnými regulačnými požiadavkami. Všetkým našim zákazníkom odporúčame pestrú stravu a dodržiavanie diétnych odporúčaní príslušného úradu. Ak nekonzumujete odporúčané množstvo všetkých skupín potravín, je našou dobrou radou využívať doplnky stravy, ktoré zabezpečia široké spektrum vitamínov a minerálov potrebných pre naše telo. TEKMAR ponúka produkty obsahujúce dôležité živiny.

TEKMAR ponúka výrobky so spoľahlivými štúdiami účinku. Naše oddelenie výskumu a vývoja v spolupráci s nezávislými odbornými autoritami  dbá na  štúdie týkajúce sa nových produktov. Všetky naše prehlásenia a tvrdenia sú v súlade s nariadeniami EÚ o výživových a zdravotných tvrdeniach.

Spojením odborných znalostí výskumného a vývojového tímu, s legislatívou EÚ, sú dodržané všetky právne a vedecké požiadavky: od nápadu na produkt, počas výrobného procesu, cez informácie na obaloch  a marketing hotového produktu. Keď vyberáme suroviny a prísady, robíme to na základe našich noriem kvality bezpečnosti, kultúry výroby a príslušných regulačných požiadaviek.

Udržateľnosť

Chceme vytvárať ziskový rast nášho podnikania udržateľným spôsobom a to najmä vývojom produktov, ktoré naši zákazníci naozaj potrebujú a sú zároveň vhodné pre životné prostredie. Sme zaviazaní k našej spoločenskej zodpovednosti a začali sme našu cestu k zelenému rastu. Naším cieľom je urobiť viac a zároveň byť ohľaduplným subjektom voči nášmu okoliu. Každý deň prehodnocujeme a zlepšujeme naše podnikové procesy.

Ciele v oblasti udržateľnosti

Na usmernenie nášho smerovania využívame globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja podľa doporučení OSN a tiež orgánov EÚ a Slovenskej vlády. Rozhodli sme sa iniciatívne zamerať na nasledujúce ciele:

 1. Dobré zdravie a pohoda

  Pre TEKMAR to znamená ponúkať produkty vysokej kvality a sprístupniť ich všetkým vo vhodnej forme. Vysvetľovať zákazníkom veľmi jednoducho a zrozumiteľne všetky benefity a výhody, ktoré našimi produktmi získajú.

 2. Používanie iba trvalo udržateľných zložiek v našich produktoch

  Zvýšime dôraz na kvalitu našich procesov v oblasti vzťahov s dodávateľmi energií, surovín a služieb. V našich výrobných a logistických procesoch budeme dôsledne dbať na ekologické princípy. Sme pripravení k používaniu výhradne spracovateľných obalov, k náhrade farbív v procese logistiky, k úplnému limitovaniu nevhodného odpadu. Zaväzujeme sa k využívaniu energie z alternatívnych zdrojov, šetreniu spotreby vody a k dôslednému zelenému hospodárstvu. Okolo našich výrobných priestorov budujeme zelený ostrov výsadbou ovocných stromov, viníc, včelstiev a zelených striech s využitím dažďových vôd na efektívny zavlažovací systém.

 3. Dôstojná práca a ekonomický rast

  Kladieme vysoké štandardy na  pracovné podmienky našich zamestnancov. Na ich trvalé vzdelávanie a možnosť odborného a kariérneho rastu. Snažíme sa tiež o vysokú rozmanitosť, pokiaľ ide o sociálnu a etnickú príslušnosť a vek. Sociálne podmienky v našom dodávateľskom reťazci sú pre nás dôležité, preto ich spolu s právami zamestnancov a udržateľnou výrobou, musia spĺňať aj všetci naši dodávatelia. 

 4. Zodpovedná spotreba a výroba

  Uvedomujeme si, že naše procesy zanechávajú stopu. Jednou z našich najdôležitejších iniciatív je zlepšenie balenia našich produktov a  nastavenia logistiky tak, aby sa stali čo najudržateľnejšími. Naším cieľom je, aby všetky použité obaly, boli výhľadovo vyrobené z recyklovaných materiálov.

kurkuma.webp
zelena-miska.webp
sirup-tien.webp

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.